Sản phẩm

Sức mạnh làm sạch thức KO-Flush (Engine Oil sạch)

NT$350

Sức mạnh làm sạch thức KO-Flush (Engine Oil sạch)

đặc trưng

Làm sạch sự ngọt ngào gắn liền với dầu cácte, để tránh sự hình thành của các tinh thể, Tránh chướng ngại dầu, cho phép động cơ hoạt động bình thường, để có được những trách nhiệm nhất Bôi trơn chân, giảm bùn gắn liền với việc thực hiện Thủ tướng Chính phủ để tăng về số lượng, mang theo Cao lẻ tẻ, vừa phức tạp hệ thống cơ khí sạch xăng lắp ráp cửa cam, vv thả Mặc thấp và kéo dài tuổi thọ động cơ.