Sản phẩm

Mát mẻ cộng với làm mát tập trung (xe tăng tốt)

NT$400

Sức mạnh làm sạch thức KO-Flush (Engine Oil sạch)

đặc trưng

  1. nhiệt thải động cơ có thể được loại bỏ và ngăn ngừa rỉ sét, cung cấp hiệu ứng kép,Để duy trì hoạt động bình thường của động cơ.
  2. để cung cấp làm mát động cơ hiệu suất xăng và dầu diesel tối ưu.
  3. có thể hiệu quả bình thường dưới nước và điều kiện nước cứng.