Sản phẩm

Dầu bánh răng cao MOTOR XE ĐẠP GEAR BOX DẦU

NT$80

Dầu bánh răng cao MOTOR XE ĐẠP GEAR BOX DẦU Các tính năng: thiết bị mở rộng và cuộc sống mang, giảm sản xuất hộp số âm thanh khác nhau

Lớp: SAE 85W140 Công suất: 120cc

Thành phần: dầu gốc và phụ gia lỏng

Ứng dụng: Thích hợp cho API GL-5 thiết bị phù hợp với các đặc điểm kỹ thuật